Utfodring av föl och avelsston

Utfodring av föl och avelsston

Vårtid är föltid! De flesta föl föds runt april. Vi ser fram emot att se de små energiknippena flöda över ängen på sommaren. Men för att föl och avelsston ska hålla sig i form och vitala behöver de lite stöd!

Redan Före parning spelar vissa vitaminer och spårämnen en viktig roll för att utfodra avelsstoet. Vitamin E har en positiv effekt på fertiliteten, men även betakaroten och zink påverkar hästarna. Eftersom vissa ston lider av cykelstörningar kan speciella hormonpreparat eller kyskhetsträd vara ett användbart stöd.

Under den första fasen av dräktigheten bör uppmärksamhet ägnas åt högkvalitativt hö och bra avelsmineralfoder.

Från och med den 8:e månaden av dräktigheten förändras ditt stos näringsbehov. Fölet växer snabbare och stoets energi- och proteinbehov ökar också. För att täcka de ökade kraven är ett bra avelsfoder med bra proteinkvalitet, essentiella aminosyror och ett samordnat näringsförhållande lämpligt. Mineraler som kalcium, fosfor och magnesium samt spårämnena zink, selen och koppar är viktiga för en god utveckling av ben, brosk, senor och ligament. Var dock noga med att inte "överfodra" din häst med näringsämnen detta kan också belasta dess utveckling.

I den sista fasen av dräktigheten är det lämpligt att dela upp fodret i flera portioner, eftersom stoet inte längre kan ta upp lika mycket näringsämnen per måltid. Magnesium, selen och vitamin E är nu särskilt efterfrågade. Och så är det dags...

De första timmarna efter födseln är särskilt avgörande för fölets utveckling. De har ännu inte sina egna försvar, dessa utvecklas bara under de första veckorna av livet. Det är därför viktigt att fölet får i sig råmjölk direkt efter födseln. Antikropparna den innehåller har stor betydelse för fölets immunförsvar. Om stoet inte kan dia fölet kan du använda ersättningspreparat. Här rekommenderar vi starkt att du konsulterar med din veterinär.

Även efter födseln måste stoet förses med tillräckligt med energi, protein, mineraler och vitaminer för att stödja mjölkproduktionen. Det gör att fölet också vår optimal näring. Efter en kort tid försöker fölet härma sin mamma när det äter och man kan sakta vänja det vid fast föda. Det är dock viktigt att skräddarsy ransonerna exakt till respektive utvecklingsnivå då överutfodring leda till för snabb tillväxt. Från och med den 3:e månaden räcker inte den enda tillförseln av modersmjölk längre för att tillräckligt täcka fölets näringsbehov. Härifrån rekommenderas utfodring med högkvalitativt fölfoder.