Sekretesspolicy

Översikt

Välkommen till www.equusvitalis.se! I enlighet med Art 13, Art 14 GDPR och sektion 165 (3) TKG tillhandahåller vi omfattande information om all databehandling här. Här får du en uppfattning om vilka av dina personuppgifter (nedan helt enkelt "data") som behandlas, hur och varför om du

 1. besök vår hemsida
 2. prenumerera på våra nyhetsbrev via e-post
 3. kontaktar oss
 4. använder vår webbshop
 5. eller på annat sätt ha en affärsrelation med oss.
  vidare
 6. hur länge dina uppgifter kommer att lagras
 7. vilken data vi samlar in från andra källor (Art. 14 GDPR)
 8. om automatiserat beslutsfattande äger rum
 9. vilka rättigheter du har när det gäller databehandling och
 10. vem som är ansvarig, kontaktuppgifterna till vårt dataskyddsombud och hur du kan kontakta oss.

1) Vilka uppgifter behandlar vi när du besöker vår webbplats?

När du besöker vår webbplats kan följande kategorier av dina uppgifter behandlas:

 • Valt språk
 • Webbläsartyp
 • Typ och art av vilken dator som du använder
 • Operativsystem
 • Land
 • Datum, tid och varaktighet för åtkomst
 • Delvis maskerad IP-adress
 • Besökta sidor på vår webbplats inklusive ingångs- och utgångssidor
 • Data som du anger via ett kontaktformulär

Dessa datakategorier behandlas i den utsträckning som krävs i varje enskilt fall. Behandlingen av dessa uppgifter motiveras av vårt övervägande legitima intresse av driften av vår webbplats (Art 6 Para 1 lit f GDPR).

För driften av vår webbplats kan det vara nödvändigt för oss att överföra dina uppgifter till följande mottagare:

Tjänsteleverantör och leverantörens dataskyddsinformation Beskrivning Plats för bearbetning Rättsliga grunder för dataöverföring
Hetzner Online Ltd Webbplatshosting inklusive backuplagring EU/EES Orderhantering enligt artikel 28 GDPR

Cookies och "Reklamtjänster"

Ovanstående datakategorier behandlas av så kallade "cookies". Cookies är textfiler som lagras på din slutenhet.

"Tekniska" cookies säkerställer endast att vår webbplats fungerar och kräver inte ditt samtycke. De tjänar till att känna igen och lagra tillfälliga uppgifter om webbplatsbesökare. Vi använder endast dessa tekniska cookies i den utsträckning som är nödvändig för att kommunicera med din enhet via webbplatsen. Inställningen av tekniska cookies är nödvändig före avtalstillfället (artikel 6.1 b i DSGVO) eller motiverad av vårt övervägande legitima intresse för vår webbplats funktionalitet (artikel 6.1 f i DSGVO).

Utöver dessa tekniska cookies kan vi även använda så kallade "reklamtjänster" (t.ex. "reklamcookies", "ej nödvändiga cookies", "Pixel", “Fingerprinting”, “Local-/Session-Storage” eller liknande teknologier). Dessa tjänster gör det möjligt att bättre förstå och utvärdera dina intressen. Med hjälp av dessa tjänster kan vi slå samman ditt "surfbeteende" utanför vår webbplats gränser med data från andra webbplatser. Detta gör det möjligt för oss att bättre förstå våra webbplatsbesökares intressen och att kunna ta itu med dem mer specifikt. För detta ändamål överförs även de erforderliga kategorierna av dina uppgifter till respektive tjänsteleverantör. Vi respekterar att inte alla besökare på vår webbplats vill ha detta. Därför behandlar vi endast dina uppgifter genom dessa reklamtjänster om du ger oss ditt samtycke till det.

Ditt samtycke till behandling av dina uppgifter av tjänster som behandlar dina uppgifter inom EU, EES , eller i länder för vilka det finns ett giltigt EU-beslut om adekvat skyddsnivå i enlighet med artikel 45 i GDPR, baseras på artikel 6 punkt 1 lit a GDPR .

Ditt samtycke till behandling av dina uppgifter av tjänster som behandlar dina uppgifter i USA baseras på artikel 49 (1) (a) GDPR (undantag för specifika fall). Anledningen till denna rättsliga grund förklaras av det faktum att det för närvarande inte finns något giltigt beslut om lämplighet för USA i enlighet med artikel 45 GDPR. Detta innebär att dina rättigheter i samband med behandlingen av dina uppgifter i USA inte kan garanteras, vilket vi uttryckligen påpekar. Detta gäller endast tills vi kan erbjuda dig en teknisk lösning för att förhindra all dataöverföring till USA eller tills ett nytt adekvat beslut fattas.

Du kan när som helst återkalla allt ditt samtycke genom att radera de aktiverade tjänsterna från webbläsaren på din slutenhet, varvid databehandlingen som utförts fram till tidpunkten för återkallelsen förblir motiverad.

Följande reklamtjänster aktiveras först när du har samtyckt till dem via vår "cookie-banner" (popup-fönstret som visas när du första gången besöker vår webbplats):

Service Beskrivning Lagringstid Plats för bearbetning Rättslig grund för dataöverföring Tjänsteleverantör och leverantörens dataskyddsinformation
Google Tag Manager Integrering av Google Tag Manager för enkel omladdning av tjänster (Leverantören kan använda insamlade data för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk, särskilt om du är inloggad på ett befintligt konto för tjänsten) 24 månader EU/EES, USA Beställningsbehandling i enlighet med artikel 28 GDPR under ingående av de slutliga standardklausulerna för dataskydd i enlighet med artikel 46, paragraf 3 lit a GDPR Google LLC
Google Analytics Analys och statistisk utvärdering av webbplatsen (Leverantören kan använda de insamlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk, särskilt om du är inloggad på ett befintligt konto för tjänsten) 24 månader EU/EES, USA Beställningsbehandling i enlighet med artikel 28 i GDPR under ingående av de slutliga standardklausulerna för dataskydd i enlighet med artikel 46 paragraf 3 lit a GDPR Google Ireland Limited
Google Ads Riktad visning av onlineannonsering (Leverantören kan använda insamlade data för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk, särskilt om du är inloggad på ett befintligt konto för tjänsten) 3 månader EU/EES, USA Beställningsbehandling i enlighet med artikel 28 GDPR under ingående av de slutliga standardklausulerna för dataskydd i enlighet med artikel 46, paragraf 3 lit a GDPR Google Ireland Limited
YouTube Spela upp YouTube-videotjänster (leverantören kan använda de insamlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk, särskilt om du är inloggad på ett befintligt konto i tjänsten). 18 månader EU/EES, USA Uppdragsbehandling enligt artikel 28 i GDPR genom ingående av de senaste standardiserade dataskyddsklausulerna enligt artikel 46.3 a i GDPR. Google Ireland Limited

Facebook Pixel

Mätning av framgång och optimering av onlineannonsering (Leverantören kan använda insamlade data för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk, särskilt om du är inloggad på ett befintligt konto för tjänsten) 3 månader EU/EES, USA Gemensamt ansvar enligt artikel 26 i GDPR genom att ett avtal om gemensamt ansvar ingås. Leverantören är kontaktpunkt för utövandet av rättigheterna enligt artikel 15-20 i GDPR. Meta Platforms Ireland Limited
TikTok Pixel Mätning av framgång och optimering av onlineannonsering (Leverantören kan använda insamlade data för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk, särskilt om du är inloggad på ett befintligt konto för tjänsten) 13 månader EU/EES, Kina, USA Gemensamt ansvar i enlighet med artikel 26 i GDPR genom att ingå ett avtal om gemensamt ansvar som innehåller de slutliga standardklausulerna om uppgiftsskydd i enlighet med artikel 46.3 a i GDPR. Leverantören är kontaktpunkt för utövandet av rättigheterna enligt artikel 15-20 i GDPR. TikTok Technology Limited
Microsoft Advertising Riktad visning av onlineannonsering (Leverantören kan använda insamlade data för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk, särskilt om du är inloggad på ett befintligt konto för tjänsten) 13 månader EU/EES, USA Beställningsbehandling i enlighet med artikel 28 GDPR under ingående av de slutliga standardklausulerna för dataskydd i enlighet med artikel 46, paragraf 3 litade a GDPR Microsoft Corporation
Criteo Skapande av personliga reklamerbjudanden 13 månader EU/EES Gemensamt ansvar enligt artikel 26 i GDPR genom att ett avtal om gemensamt ansvar ingås. Leverantören är kontaktpunkt för utövandet av rättigheterna enligt artikel 15-20 i GDPR.
AWIN Riktad visning av onlineannonsering 30 dagar EU/EES Gemensamt ansvar enligt artikel 26 i GDPR genom att ett avtal om gemensamt ansvar ingås. Båda parter är kontaktpunkter för utövandet av rättigheter enligt artikel 15-20 i GDPR. AWIN AG
Bounce Commerce Riktad visning av onlineannonsering 30 dagar EU/EES Gemensamt ansvar enligt artikel 26 i GDPR genom att ett avtal om gemensamt ansvar ingås. Båda parter är kontaktpunkter för utövandet av rättigheter enligt artikel 15-20 i GDPR. Bounce Commerce GmbH
creativecdn.com Skapande av personliga reklamerbjudanden 12 månader EU/EES Gemensamt ansvar enligt artikel 26 i GDPR genom att ett avtal om gemensamt ansvar ingås. Båda parter är kontaktpunkter för utövandet av rättigheter enligt artikel 15-20 i GDPR.
Hotjar Optimering av vårt onlineerbjudande och webbpresentation 12 månader EU/EES Orderhantering enligt artikel 28 GDPR Hotjar Ltd.
Commerce Connector Optimering av vårt onlineerbjudande 14 dagar EU/EES Orderhantering enligt artikel 28 GDPR Commerce Connector GmbH
hubspot Optimering av vårt onlineerbjudande 6 månader EU/EES, USA Beställningsbehandling i enlighet med artikel 28 GDPR under ingående av de slutliga standardklausulerna för dataskydd i enlighet med artikel 46, paragraf 3 lit a GDPR HubSpot, Inc.
Omniconvert Optimering av vårt onlineerbjudande och webbpresentation 6 månader EU/EES Orderhantering enligt artikel 28 GDPR Omniconvert SRL
vimeo Uppspelning av Vimeo-videotjänster 24 månader USA Beställningsbehandling i enlighet med artikel 28 GDPR under ingående av de slutliga standardklausulerna för dataskydd i enlighet med artikel 46, paragraf 3 lit a GDPR Vimeo LLC
uptain Optimering av vårt online-erbjudande 30 dagar USA Beställningsbehandling i enlighet med artikel 28 GDPR uptain GmbH
SendinBlue Analys och statistisk utvärdering av webbplatsen 24 månader EU/EES Orderhantering enligt artikel 28 GDPR SendinBlue GmbH
Flashtalking Riktad visning av onlineannonsering 60 månader EU/EES Orderhantering enligt artikel 28 GDPR Simplicity Marketing Ltd
twiago Optimering av vårt onlineerbjudande 30 dagar EU/EES Orderhantering enligt artikel 28 GDPR twiago GmbH
Clarity Analys och statistisk utvärdering av webbplatsen 12 månader EU/EES/USA Behandling av beställningen i enlighet med artikel 28 i DSGVO när beställningen är genomförd. Microsoft Corporation
Zemanta Optimering av våra reklamkampanjer 3 månader EU/EES, USA Gemensamt ansvar i enlighet med artikel 26 i GDPR genom ingående av de slutliga standardiserade dataskyddsklausulerna i enlighet med artikel 46.3 a i GDPR. Båda parter är kontaktpunkter för utövandet av rättigheterna enligt artikel 15-20 i GDPR. Outbrain Inc.
AdUp Skapande av personliga reklamerbjudanden 12 månader EU/EES Orderhantering enligt artikel 28 GDPR Axel Springer Teaser Ad GmbH
Experify Nätverkssamarbete med produktägare och intresserade parter, mätning av försäljningsframgångar genom nätverkssamarbete. under en session Schweiz Gemensamt ansvar enligt artikel 26 i GDPR. Båda parter är kontaktpunkter för utövandet av rättigheter enligt artikel 15-20 i GDPR. Experify AG

Click Fraud-teknologi

Om du når vår webbplats genom att klicka på annonser på sökmotorer kan vi använda tjänster för att analysera och förhindra "klickbedrägeri". Klickbedrägeri uppstår när klick på annonser genereras av automatiserade verktyg eller när flera klick på annonser sannolikt inte kommer från ett genuint intresse.

Service Beskrivning Lagringstid Plats för bearbetning Rättslig grund för databehandling och dataöverföring Tjänsteleverantör och leverantörens dataskyddsinformation
Ads Defender Analys av klick på Google Ads, överföring av IP-adressen till Google Ireland Limited om klickbedrägeri misstänks 365 dagar EU/EES Överordnade legitima intressen (Art 6 Para 1 lit f GDPR; du kan lämna in din invändning mot behandlingen i enlighet med Art 21 GDPR här i form av ett "opt-out"), orderhantering i enlighet med Art 28 GDPR Hurra Communications GmbH

2) Vilka uppgifter behandlar vi om du prenumererar på våra nyhetsbrev via e-post?

För prenumerationen på vårt e-postnyhetsbrev kan följande kategorier av uppgifter behandlas utöver de uppgifter som behandlas under ditt besök på vår webbplats:

 • E-postadress

Dessa uppgifter behandlas på basis av ditt frivilliga samtycke (Art 6 Para 1 lit a GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta prenumerationen med hjälp av länken som finns i varje nyhetsbrev eller via ditt befintliga kundkonto, varvid den databehandling som utförts fram till tidpunkten för återkallelsen förblir motiverad. Du är inte skyldig att tillhandahålla dessa uppgifter, men vi kan inte förse dig med en prenumeration på nyhetsbrev utan dessa uppgifter.

För att kunna skicka vårt nyhetsbrev via e-post kan det vara nödvändigt för oss att överföra dina uppgifter till följande mottagare:

Tjänsteleverantör och leverantörens dataskyddsinformation Beskrivning Plats för bearbetning Rättsliga grunder för dataöverföring
Amazon Web Services EMEA SARL Skickar nyhetsbrevet via e-post EU/EES Orderhantering enligt artikel 28 GDPR
SendinBlue GmbH Skickar nyhetsbrevet via e-post EU/EES Orderhantering enligt artikel 28 GDPR

3) Vilka uppgifter behandlar vi när du kontaktar oss?

Om du kontaktar oss kan följande kategorier av dina uppgifter behandlas utöver de uppgifter som behandlas som en del av ditt besök på vår webbplats:

 • Efternamn
 • kontaktuppgifter
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Eventuell beställningsdata
 • Korrespondensdata inklusive all data du tillhandahåller oss under kommunikationen

Vi behandlar dessa uppgifter för följande ändamål:

 • Hantering av kundförfrågningar, kundvård och andra kundsupporttjänster via e-post, chatt eller telefon

Dessa datakategorier behandlas i den utsträckning som krävs i varje enskilt fall. Behandlingen av dessa uppgifter motiveras av vårt övergripande berättigade intresse av en effektiv och tillfredsställande kommunikationsprocess (Art 6 Para 1 lit f GDPR).

För detta kan det vara nödvändigt för oss att överföra dina uppgifter till följande mottagare:

Tjänsteleverantör och leverantörens dataskyddsinformation Beskrivning Plats för bearbetning Rättsliga grunder för dataöverföring
Freshworks GmbH Tyskland Kundförfrågningar och kundtjänst via mejl eller chatt EU/EES, ibland USA om du kontaktar oss via sociala medieplattformar Beställningsbehandling i enlighet med artikel 28 GDPR under ingående av de slutliga standardklausulerna för dataskydd i enlighet med artikel 46, paragraf 3 litade a GDPR
CallOne GmbH Kundförfrågningar och kundtjänst via telefon EU/EES Orderhantering enligt artikel 28 GDPR

4) Vilka uppgifter behandlar vi när du använder vår webbshop?

Om du använder vår webbshop kan följande kategorier av dina uppgifter behandlas utöver de uppgifter som behandlas under ditt besök på vår webbplats:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Fakturerings- och leveransadress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Beställnings- och leveransdata
 • Konto- och betalningsuppgifter
 • Tilldelat kundnummer
 • Data som du anger via ett kontaktformulär
 • Korrespondensdata inklusive all data som du kommunicerar till oss i samband med beställningen
 • Födelsedatum (vid lagkrav på åldersbevis)

Vi behandlar dessa uppgifter för följande ändamål:

 • Behandling av hela avtalsförhållandet med dig
 • Orderöverföring till betaltjänstleverantör
 • Driftsättning av frakt- eller speditionstjänster inklusive sträckningstjänster
 • Kommunikation för att behandla beställningar
 • Lagmässigt erforderlig förvaring i den mening som avses i 132 § BAO
 • Lagligt tillåten direktreklam (t.ex. postutskick, e-postutskick, nöjdhetsundersökningar, lyckönskningsbrev, statistiska utvärderingar); Vi vill uttryckligen informera dig om att du kan invända mot behandlingen av dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål
 • Förebyggande och utredning av bedrägerifall eller försök
 • Påstående och försvar av rättsliga anspråk

Behandlingen av dessa datakategorier sker i den utsträckning som krävs i varje enskilt fall och är nödvändig för fullgörandet av avtalet (Art. 6 Para. 1 lit b DSGVO) eller motiverad av vårt övervägande berättigade intresse av en smidig verksamhet (Art. 6 Para. 1 lit b DSGVO) 6 Paragraf 1 lit f DSGVO).

tr>

Tjänsteleverantör och leverantörens dataskyddsinformation Beskrivning Plats för bearbetning Rättsliga grunder för databehandling och dataöverföring
Kreditkortsföretag, banker, betaltjänstleverantörer (information om dataskydd enligt den valda leverantörens webbplats).

Betalning av beställningar

Vanligtvis EU/EES – men även tredjeländer i undantagsfall Uppfyllande av avtalet (artikel 6.1 b i DSGVO). Om mottagare i ett tredjeland utan ett giltigt beslut om adekvat skyddsnivå - artikel 49.1 b och e i GDPR.
leverantör av logistiktjänster
(Dataskyddsinformation enligt leverantörens webbplatsen)
Transport och leverans av beställningar Vanligtvis EU/EES – men även tredjeländer i undantagsfall Uppfyllelse av kontrakt (Art 6 Para 1 lit b GDPR). Om mottagaren befinner sig i ett tredjeland utan ett giltigt beslut om lämplighet – Art 49 Para 1 lit b och e GDPR
Dropshipping/Way Carrier Service Provider
(Dataskyddsinformation enligt webbplatsen för den valda leverantören)
Utförande av order på produkter som inte finns i lager och överlåtelse till logistiktjänsteleverantörer för transport Vanligtvis EU/EES – men även tredjeländer i undantagsfall Uppfyllelse av kontrakt (Art 6 Para 1 lit b GDPR). Om mottagaren befinner sig i ett tredjeland utan ett giltigt beslut om lämplighet – Art 49 Para 1 lit b och e GDPR
Inkassotjänster (information om dataskydd på tjänsteleverantörs webbplats). Vid behov: indrivning av utestående skulder Uppfyllande av avtalet (artikel 6.1 b i GDPR). Om mottagare i ett tredjeland utan ett giltigt beslut om adekvat skyddsnivå - artikel 49.1 b och e GDPR.
Amazon Web Services Skickar automatiska e-postmeddelanden EU/EES Överordnade legitima intressen (Art 6 Para 1 lit f GDPR), orderhantering i enlighet med Art 28 GDPR

Kundkonto

Du har även möjlighet att registrera dig för ett kundkonto. Om du gör detta kan följande kategorier av dina uppgifter också behandlas:

 • Beställningshistorik och önskelistor
 • Produktdata (recensioner, vittnesmål, frågor och svar om produkter)
 • Tilldelat kundnummer
 • Kundsegmentering

Vi behandlar dessa uppgifter för följande ändamål:

 • Lagring av din information på kundkontot, inklusive publicering av dina betyg, vittnesmål, frågor och svar om produkter, i den mån du gör detta själv
 • Genomföring av kundsegmentering för att kunna erbjuda eventuella rabatter

Dessa uppgifter behandlas på basis av ditt frivilliga samtycke (Art 6 Para 1 lit a GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke, varvid den databehandling som utförts fram till tidpunkten för återkallelsen förblir motiverad. Du behöver inte registrera dig för ett kundkonto, men vi kan inte förse dig med ovanstående tilläggstjänster utan ett kundkonto.

För att kunna använda vår webbshop kan det vara nödvändigt för oss att överföra dina uppgifter till följande mottagare vid behov:

5) Vilken av dina uppgifter behandlar vi om du har en affärsrelation med oss?

Om du ingår en affärsrelation med oss som affärspartner eller leverantör kan vi komma att behandla följande kategorier av dina uppgifter:

 • Företagsdata
 • kontaktuppgifter
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Affärsdata, order-, leverans- och faktureringsdata
 • Korrespondensdata inklusive all data som du kommunicerar till oss i samband med vår affärsrelation

Vi behandlar dessa uppgifter för följande ändamål:

 • Initiering, underhåll och bearbetning av hela vår affärsrelation med dig (t.ex. förpliktelser före avtal, fakturering av tjänster, sändning av dokument, kommunikation för bearbetning av kontraktet)
 • Lagmässigt erforderlig förvaring i den mening som avses i 132 § BAO
 • Intern administration och hantering av vår affärsrelation i erforderlig omfattning (t.ex. bearbetning av ditt affärscase, vidarebefordran av affärsärenden till olika avdelningar, filarkivering, arkiveringsändamål, korrespondens med dig)
 • Påstående och försvar av rättsliga anspråk

Behandlingen av dessa datakategorier sker i varje enskilt fall i erforderlig omfattning. Om du inte förser oss med dessa uppgifter kommer vi tyvärr inte att kunna behandla ditt affärsärende.

Behandlingen av dessa uppgifter krävs för att uppfylla avtalet för vår affärsrelation (Artikel 6 Stycke 1 lit b GDPR), för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter i samband med lagringsperioder (Artikel 6 Stycke 1 lit c GDPR) eller på grund av vår övergripande legitima intresse av smidig affärsdrift motiverat (art 6 para 1 lit f GDPR).

6) Hur länge kommer dina uppgifter att lagras?

Vi lagrar endast dina uppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål för vilka vi samlade in dina uppgifter. I detta sammanhang måste lagstadgade krav på lagring beaktas. Av skatteskäl ska exempelvis avtal, orderuppgifter eller andra handlingar från ett avtalsförhållande bevaras under en period av sju år (132 § BAO). Namn, adress, inköpta varor och inköpsdatum lagras även fram till produktansvarets slut (10 år enligt § 13 PHG). I motiverade enskilda fall, till exempel för att hävda och försvara mot rättsliga anspråk, kan vi även lagra dina uppgifter i upp till 30 år efter avslutad affärsrelation.

Vi lagrar uppgifter som vi behandlar i samband med att vi kontaktar dig i upp till tre år från det att du senast kontaktade oss.

7) Insamling av data från andra källor (Art. 14 GDPR)

Uppgifter från andra källor samlas endast in om du vill ingå en affärsrelation med oss som partner eller leverantör i enlighet med punkt 5. Naturligtvis kan det bli nödvändigt att göra research om affärspartnern. Detta görs endast i den utsträckning som är nödvändig för detta. I detta sammanhang kan data hämtas och bearbetas från följande källor:

Källa Offentlig? Berörda data Syfte/motivering
Företagshemsida Ja Kontakt/strukturdata Kontakt för affärsändamål
Avtalspartner Nej Namn, adress, telefonnr. Fullgörande av kontraktet, leverans

8) Sker automatiserat beslutsfattande eller profilering (artikel 13.2 (f) GDPR)?

Det finns inget automatiserat beslutsfattande på vår webbplats. Under beställningsprocessens gång är det dock möjligt att respektive betaltjänstleverantör använder profilering för att upptäcka bedrägerier.

9) Vilka rättigheter har du när det gäller databehandling?

Vi vill informera dig om att, förutsatt att lagkraven för detta är uppfyllda, har du rättigheter

 • att begära information om vilka av dina uppgifter som behandlas av oss (se Art 15 GDPR för detaljer)
 • att begära rättelse eller komplettering av felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig (se Art 16 GDPR i detalj)
 • att radera dina uppgifter (se Art 17 GDPR för detaljer), förutsatt att det inte finns några motstridiga lagringskrav
 • att begränsa behandlingen av dina uppgifter (se Art 18 GDPR i detalj)
 • till dataportabilitet - mottagande av de uppgifter du har lämnat i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format (se Art 20 GDPR i detalj)
 • att invända mot behandlingen av dina uppgifter baserat på artikel 6 punkt 1 bokstav e eller f GDPR (se artikel 21 GDPR för detaljer). Detta gäller särskilt behandlingen av dina uppgifter för reklamändamål

Om vi behandlar dina uppgifter på grundval av ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Detta påverkar inte lagligheten av den databehandling som har skett fram till denna tidpunkt (artikel 7.3 i GDPR).

Om, mot förmodan, din rätt till laglig behandling av dina uppgifter kränks, vänligen kontakta oss. Vi kommer att sträva efter att behandla din begäran omedelbart, dock senast inom den lagstadgade perioden på en månad. Du har också alltid rätt att lämna in ett klagomål till den tillsynsmyndighet som ansvarar för dig i dataskyddsärenden.

10) Vem är ansvarig och hur kan du kontakta oss?

Ansvarig enligt artikel 4 Z 7 GDPR för den databehandling som presenteras här är:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 Paldau
Österrike
sverige@equusvitalis.com
VD: Roland Fink, Mag. Christoph Schreiner, Barbara Unterkofler

Gemensamt ansvar inom eller orderhantering av niceshops-gruppen och att utöva dina rättigheter

Denna webbplats drivs av niceshops-gruppen, ett österrikiskt e-handelsföretag som specialiserat sig på utveckling av onlinebutiker inom olika produktsegment.
Den databehandling som anges i denna dataskyddsförklaring kan genomföras

 • i gemensamt ansvar enligt artikel 26 GDPR inom niceshops-gruppen (vid behov förser vi dig gärna med det väsentliga innehållet i motsvarande avtal på begäran)

eller

 • i form av orderhantering enligt artikel 28 GDPR med niceshops-gruppen som orderbehandlare.

Hur som helst står det dig dock fritt att hävda dina rättigheter hos alla parter.

Kontaktuppgifterna för dataskyddsombudet för niceshops-gruppen är:
E-post: privacy@niceshops.com
Postadress: niceshops GmbH, Datenschutzbeauftragten (Dataskyddsansvariga), Annenstraße 23, 8020 Graz, Österrike.

All användning av denna dataskyddsdeklaration, eller delar av den, utan tillstånd från författaren utgör ett brott mot upphovsrätten.