Stängsel från Kerbl

Stängsel från Kerbl

I vår butik hittar du kategorin stängsel. Tillsammans med företaget Kerbl har vi satt ihop ett tydligt sortiment av produkter som du kan bygga ditt eget stängsel med.

Vi vill kort förklara för dig hur ett sådant stängsel faktiskt fungerar och vad som behöver beaktas.

Vad används egentligen ett stängsel till?

Ett stängsels huvudsakliga funktion är att stängsla in och ut djur.

Beroende på djurart finns det olika krav.

För exempelvis hästar bör staketet vara 1,50 m högt, medan det för nötkreatur räcker med 1,10 m. Nät används vanligtvis för får och fjäderfä.

Vad behöver jag för mitt elstängsel?

För att bygga ett fungerande stängsel behöver du följande:

 • Jordstavar
 • Jordanslutningskabel
 • Elstängselanordning
 • Trä- och plaststolpar
 • Anslutningskabel för staket
 • Elstängselrep eller elstängselband
 • Strandad clip-kontakt
 • Isolatorer
 • Varningsskylt
 • Grindhandtag
 • Testanordning

Jordningen

Den viktigaste komponenten är jordning. Utan detta fungerar inte den elektriska kretsen.

Vad behöver man ta hänsyn till vid jordning?

Ju bättre jordning, desto högre stöteffekt

 • Jordstavar bör vara minst 1 m långa
 • Ju fler jordstavar desto bättre
 • Tillverkad av rostfritt material
 • Placera i ett fuktigt, igenvuxet område
 • Jordning av byggnader får inte användas.

Du kan kontrollera om jordningen är tillräcklig med en testenhet. Här ska spänningen vara 0,0. Om du inte har en elstängselanordning till hands kan du helt enkelt utföra testet själv genom att röra vid jordstängerna. Om du känner ett litet kittlande är jordningen för svag och du bör använda fler markstavar.

Vilken elstängsel ska jag välja?

Vi erbjuder 3 olika typer av elstängselanordningar:

I princip rekommenderas en strömförsörjning med:

 • Låga energikostnader
 • Lite underhållsarbete
 • Hög uteffekt

Om förhållandena inte tillåter en strömförsörjning kan du använda ett batteri eller solcellsapparat. Även om dessa vanligtvis är mindre kraftfulla, är de betydligt mer flexibla.

Behöver jag verkligen en varningsskylt?

Alla delar av ett elstängsel som monteras längs allmän väg eller gångväg ska med täta mellanrum märkas med varningsskyltar.

Om så inte är fallet upphör försäkringen vid skada.

Vad ska jag göra om mitt elstängsel/elaggregat inte fungerar?

Att kontrollera själva enheten är relativt enkelt.

Du kopplar ur enheten och håller en elstängseltestare mot den. Om enheten visar tillräckligt med spänning ligger felet inte i själva enheten.

Det är bäst att i det andra steget kontrollera om jordningen är tillräcklig. Se ovan.

Om jordningen också är OK kan du söka längs stängslet med elstängseltestaren. Om prestandan är betydligt svagare på ett ställe är det troligen här felet ligger.

Anledningen till detta kan vara knutar eller slitna trådar.

För att ansluta delar rekommenderas det att använda speciella tvinnade klämmor och inte bara koppla ihop strängarna med knutar.

Vi hoppas att du har kul när du bygger ditt elstängsel!