HEY Sport Rug Wash, 1.000 ml

Ren fräschör för hästtäcken & Co.

403 kr

(403 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 1.000 ml

Bara 8 styck kvar på lager

Leverans senast fredag, 19. juli om du beställer senast tisdag klockan 00:00.

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Med deodoranteffekt
 • Djuprengöring av fiber
 • Innehåll: 1 000 ml

Artikelnr.: EMM-20756100, Innehåll: 1.000 ml, EAN: 4102460276516

Beskrivning

Specialtvättmedlet är lämpligt för alla syntet- och bomullsfiltar. Dess specialutvecklade formel säkerställer fiberdjup rengöring samtidigt som den behandlar materialet skonsamt.

 • Nyhet: Med deodoranteffekt
 • Fiberdjup, färgvänlig och funktionsbevarande rengöring av filtar och andra andningsbara textilier
 • Neutralisering av obehagliga lukter
 • Effektivt avlägsnande av gödsel och urinfläckar
 • Lämplig för maskin- och handtvätt
 • Biologiskt nedbrytbar

Innehåll: 1 000 ml

Sammansättning
 • icke-jonisk tensider 15 - 30 %
 • anjoniska ytaktiva ämnen 5 - 15 %
 • < 5 % Tvål
 • < 5 % amfotära ytaktiva ämnen
 • konserveringsmedel
  • fenoxietanol
 • Doftämne
 • Etanol
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P264 Tvätta grundligt med mycket vatten efter användning.
 • P301+P330+P331: VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.

Varningsanvisningar:

 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
HEY Sport

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för HEY Sport Rug Wash

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder