NATUSAT Stallsympat, 250 ml

Unik kombination av eteriska oljor

295 kr

(1.180 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 250 ml

Leverans senast fredag, 24. maj om du beställer senast tisdag klockan 00:00.

Bara 2 styck kvar på lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Timjan, isop, citron, eukalyptus & granbarr
 • För hygienisk rengöring
 • Enkel användning

Artikelnr.: NAT-11400, Innehåll: 250 ml, EAN: 4260378070227

Beskrivning

Stallsympat är en unik kombination av speciella eteriska oljor som har en stark desinficerande effekt. Lådor, tråg och luft kan rengöras hygieniskt på ett naturligt sätt.

Dessutom har dessa eteriska oljor använts i generationer för att hålla andningsorganen friska. Regelbunden användning av Stallsympat hjälper snabbt och hästvänligt till att minska sjukdomsframkallande bakterier. Vid turneringar kan infektionssjukdomar förebyggas genom att använda Stallsympat.

Användning:
Spraya eller dimma regelbundet i hela ladugården. När vädret förändras (vått, kallt, dimma) och när det finns en ökning av bakterier rekommenderar vi att du använder den 2-3 gånger om dagen.

Leverans utan sprayhuvud.

Sammansättning
 • Spraylösning av olika eteriska oljor (timjan, isop, citron, eukalyptus, granbarr)
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P370+P378 - Vid brand: Använd sand, CO2 eller släckpulver för att släcka.
 • P403+P235 - Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H302 - Skadligt vid förtäring.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H361f - Misstänks kunna skada fertiliteten.
 • H361fd - Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
 • H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
NATUSAT
Tillbehör

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för NATUSAT Stallsympat

16 kundrecensioner i alla språk

4,9 av 5 stjärnor
5 stjärnor
18 (90%)
4 stjärnor
2 (10%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

20 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 16 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder