St.Hippolyt Calming Horse Deo

Med väldoftande lavendelolja

1.034 kr 1.090 kr -5%

(207 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 5 l

Leverans senast tisdag, 27. februari om du beställer senast torsdag klockan 00:00.

Bara 1 styck kvar på lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Skonsam formula
 • Tillverkad av vegetabiliska oljor
 • För känsliga hästar

Artikelnr.: NOF-51003, Innehåll: 5 l, EAN: 4260466640042

Beskrivning

Den här formulan innehåller växtoljor som hjälper till att skydda mot insekter, flugor, broms, fästingar, svartflugor och hjortflugor. De noggrant utvalda komponenterna är idealiska för allergiska, känsliga hästar. Dräktiga ston och föl kan också sprayas.

Användning:

 1. Spraya hela kroppen.
 2. Undvik kontakt med ögon och slemhinnor
 3. Applicera flera gånger per dag vid behov.

Effektiv verkningstid: 4-8 timmar beroende på väderförhållandet.

Vårdprodukter: Spray
Varningar: Undvik att få produkten i ögonen.
Sammansättning
 • Lavandin (0,5 g/100 g)
 • lavendelolja
 • citronella
 • Citroneukalyptusolja
 • solrosolja
 • vatten
 • emulgator
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

St. Hippolyt, Relax BioCare Mückenmilch

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P273 - Undvik utsläpp till miljön.
 • P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P333+P313 - Vid hudirritatio eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • Använd biocider med försiktighet. Läs alltid ettiketten och produktinformationen före använding.
St.Hippolyt
Tillbehör

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för St.Hippolyt Calming Horse Deo

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder