SPEED HOOF OIL Lavender

Vårdkomplex för motståndskraftiga och elastiska hovar

213 kr

(473 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 450 ml

Leverans senast torsdag, 05. oktober om du beställer senast måndag klockan 09:30.

I lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Integrerad borste
 • Med lavendel & lagerolja
 • Väldoftande & skimrande

Artikelnr.: MUE-33100914, Innehåll: 450 ml, EAN: 4251618704026

Beskrivning

Repat och sprött horn kan i kombination med bakterier och svamp leda till allvarliga sjukdomar, eftersom patogener kan spridas oupptäckta i sprickorna.

Det innovativa vårdkomplexet med lavendel- och lagerolja kan motverka torra hovar och förebygga hovsjukdomar vid daglig användning. Lavendelolja sägs ha antibakteriella, antiseptiska och antiinflammatoriska egenskaper, medan lagerlolja har en stärkande, cirkulationsfrämjande och vitaliserande effekt.

Den vårdande hovoljan övertygar dessutom med sin behagliga lavendeldoft och sitt naturliga skimmer.

Användning: Skakas väl före användning! Applicera oljan jämnt på den rengjorda hoven med en borste, börja vid kronranden. För optimalt skydd och bästa effekt rekommenderas daglig applicering. Tips: För problemhovar, pensla även in sulan och strålen.

Obs: Kan missfärga golv/mark och omgivning.

Hovvård: Vård & glans
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

SPEED - HOOF OIL lavender

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P333+P313 - Vid hudirritatio eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H302 - Skadligt vid förtäring.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H361d - Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
 • Kan orsaka organskador.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Frågor & svar om SPEED HOOF OIL Lavender

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för SPEED HOOF OIL Lavender

Liknande produkter:

  Kunder har även köpt: