Effax Effax Glycerintvål

Enkel lädervård för alla

111 kr

(444 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 250 ml

Leverans senast måndag, 12. juni om du beställer senast onsdag klockan 09:15.

Bara 1 styck kvar på lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • Rengör alla släta lädertyper snabbt, försiktigt och noggrant
 • För envis smuts samt damm- och svettkanter
 • Gör lädret smidigt

Artikelnr.: EMM-12602000, Innehåll: 250 ml, EAN: 4102460126026

Beskrivning
Effax Glycerintvål rengör snabbt, skonsamt och noggrant alla släta lädertyper. Envist smuts samt damm- och svettkanaler avlägsnas lätt.

De aktiva ingredienserna tränger djupt in i lädret och gör det smidigt. Effax glycerintvål vårdar läder och ger den nya glans.

Användning:
Skumma med en fuktig, mjuk svamp eller trasa. Applicera jämnt på läder och gnid in. Ta bort eventuellt tvålrester med en ren, mjuk trasa eller svamp. För mycket slitet och torrt läder rekommenderas en efterföljande behandling med Effax Läderbalsam eller Effax Läderolja.

Lädervård: Lädertvål
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P264 - Tvätta händerna grundligt efter använding.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P332+P313 - Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
 • P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.

Varningsanvisningar:

 • H315 - Irriterar huden.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H290 - Kan vara korrosivt för metaller.
 • H302 - Skadligt vid förtäring.
 • H312 - Skadligt vid hudkontakt.
 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
 • H332 - Skadligt vid inandning.
 • H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Effax

Frågor & svar om Effax Glycerintvål

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Effax Glycerintvål

5,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
1 (100%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

1 recension

Liknande produkter:

  Kunder har även köpt: