Effax Leather Grip Stick, 50 ml

Rid utan att glida runt i sadeln

129 kr

(2.580 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 50 ml

Leverans senast måndag, 22. april om du beställer senast onsdag klockan 00:00.

I lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Lätt att applicera var som helst
 • Fast grepp för läder
 • Utan den minsta klibbningen

Artikelnr.: EMM-12610000, Innehåll: 50 ml, EAN: 4102460126101

Beskrivning
Effax Leather-Grip-Stick är lätt att applicera var som helst och när som helst. Okomplicerat fast grepp utan klibbiga rester.

De aktiva ingredienserna kan appliceras enkelt och utan att skada läder eller ridkläder. Ger en säker passform för både nybörjare och professionella.

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Effax - Leather Grip Stick

Säkerhetsanvisningar:

 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P333+P313 - Vid hudirritatio eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas till speciell inlämningsstation för farligt avfall.

Varningsanvisningar:

 • H290 - Kan vara korrosivt för metaller.
 • H301 - Giftigt vid förtäring.
 • H302 - Skadligt vid förtäring.
 • H311 - Giftigt vid hudkontakt.
 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H330 - Dödligt vid inandning.
 • H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Effax

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Effax Leather Grip Stick

2 kundrecensioner i alla språk

4,5 av 5 stjärnor
5 stjärnor
1 (50%)
4 stjärnor
1 (50%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

2 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 2 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder