Effol Broms-Blocker+, 500 ml

Helt enkelt bromsfri på vägen

282 kr

(564 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 500 ml

Leverans senast onsdag, 24. april om du beställer senast fredag klockan 00:00.

I lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Extra stark och mycket effektiv bromsförsvarsspray
 • Med Icaridin aktiv beståndsdel sammansättning och en extremt stark lukt

Artikelnr.: EMM-115700, Innehåll: 500 ml, EAN: 4102460115709

Beskrivning
Tack vare Icaridins aktiva beståndsdelskomposition och den extremt starka lukten är Effol BromsBlocker+ en extra starka och mycket effektiv sprayen. Den är även dermatologiskt testad.

Den långvariga formeln utvecklades i samarbete med schweiziska Tropical Institute för skydd mot bromsar, fästingar, myggor och flugor. Ryttare i över 50 länder är beroende av Effol BromsBlocker.

Användning:
Använd Effol bromsBlocker+ säkert. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Vårdprodukter: Spray, Refill
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
 • P301+P330+P331: VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Släng innehållet/behållaren enligt korrekt sortering av avfall.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • Använd biocider med försiktighet. Läs alltid ettiketten och produktinformationen före använding.
Effol

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Effol Broms-Blocker+

1 kundrecension i alla språk

4,6 av 5 stjärnor
5 stjärnor
3 (60%)
4 stjärnor
2 (40%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

5 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 1 recensioner tillgängliga på ett annat språk.


Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder