Effol BromsBlocker + Horse & Rider, 250 ml

En spray för alla

196 kr

(784 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 250 ml

Leverans senast onsdag, 24. april om du beställer senast fredag klockan 00:00.

I lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Absolut luktfri
 • Lämplig för människor och djur
 • Verkar i flera timmar

Artikelnr.: EM-115753, Innehåll: 250 ml, EAN: 4102460157532

Beskrivning

Dermatologiska tester garanterar att den absolut luktfria produkten är lika lämplig för både människor som djur.

Den aktiva Icaridin-kompositionen har utvecklats i samarbete med schweiziska tropiska institutet.

Verkar tillförlitligt i flera timmar mot bromsar, fästingar, myggor och flugor. Ryttare i över 50 länder litar på denna produkt. Sprayen är också lämplig till att skydda hundar från fästingar.

Vårdprodukter: Spray
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
 • P403+P235 - Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas till speciell inlämningsstation för farligt avfall.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • Använd biocider med försiktighet. Läs alltid ettiketten och produktinformationen före använding.
Effol

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Effol Broms-Blocker + Horse & Rider

1 kundrecension i alla språk

2,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
0 (0%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
1 (100%)
1 Stjärnor
0 (0%)

1 recension

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 1 recensioner tillgängliga på ett annat språk.


Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder