Effol White Star Spray-Schampo, 500 ml sprayflaska

Revolutionerande schampo

175 kr

(350 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 500 ml sprayflaska

Leverans senast fredag, 24. maj om du beställer senast tisdag klockan 00:00.

I lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Mot mögel
 • För en strålande ren och ljus päls
 • Vårdar hud och päls

Artikelnr.: EMM-11356300, Innehåll: 500 ml, EAN: 4102460135639

Beskrivning

Effol White Star Spray Schampo är ett lättanvänt schampo. Utformat för vita och ljusa pälsfärger.

Den högkvalitativa formuleringen avlägsnar också envist smuts - för en strålande ren och ljus päls. Extrakt av kamomillblomma stärker skyddsfunktionen hos huden och pantenol vård hud och päls.

Användning:
Spruta enkelt på fuktig päls och gnid in. Skölj sedan med vatten och avlägsna med Effol Orca svetskniv. Skaka före användning!

Vårdprodukter: Schampo, Spray
Ingredienser
Ingredienser
dexpantenol
Kamomillblomma-extrakt
milda tensider
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Effol - White Star Spray-Shampoo

Säkerhetsanvisningar:

 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P333+P313 - Vid hudirritatio eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas till speciell inlämningsstation för farligt avfall.

Varningsanvisningar:

 • H301 - Giftigt vid förtäring.
 • H311 - Giftigt vid hudkontakt.
 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H330 - Dödligt vid inandning.
 • H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Effol

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Effol White Star Spray-Schampo

3 kundrecensioner i alla språk

5,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
4 (100%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

4 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 3 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder