Ewalia Insektsspray för hästar, 1 l

Med eteriska oljor

394 kr

(394 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 1 l

Bara 5 styck kvar på lager

Leverans senast fredag, 19. juli om du beställer senast tisdag klockan 00:00.

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Trevlig doft
 • Kemifritt skydd för hästar
 • Mot flugor, geler och myggor

Artikelnr.: EW-2003, Innehåll: 1 l, EAN: 9120088912031

Beskrivning

EWALIA Insect Repellent Spray är ett pålitligt och kemikaliefritt skydd för hästar mot flugor, geler, myggor, bromsar och fästingar. Den kan appliceras efter behov. Använd inte på ögonen och näsborrarna. Sprayen luktar väldigt behagligt och håller insekter borta.

Vårdprodukter: Spray, Refill
Sammansättning
 • destillerat vatten
 • eteriska oljor
  • citron
  • anis
  • cedrar
  • eukalyptus
  • mint
  • kryddnejlika
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Ewalia - Insektenschutz-Spray

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P333+P313 - Vid hudirritatio eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H302 - Skadligt vid förtäring.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • Misstänks kunna orsaka genetiska defekter (ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar).
 • Misstänks kunna orsaka cancer.
 • Använd biocider med försiktighet. Läs alltid ettiketten och produktinformationen före använding.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Ewalia Insektsspray för hästar

7 kundrecensioner i alla språk

3,9 av 5 stjärnor
5 stjärnor
6 (54%)
4 stjärnor
1 (9%)
3 stjärnor
2 (18%)
2 stjärnor
1 (9%)
1 Stjärnor
1 (9%)

11 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 7 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder