St.Hippolyt Calming Horse Deo - Koncentrat

Ge inte skadedjur en chans

228 kr 240 kr -5%

(912 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 250 ml

För närvarande inte tillgänglig Tyvärr har vi för närvarande ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig igen. Klicka på knappen "Meddela oss när den är tillgänglig" nedan så informerar vi dig omedelbart när produkten är tillgänglig igen.

Egenskaper och fördelar

 • Skonsam formula
 • Doft från vegetabiliska oljor
 • Idealisk för känsliga hästar

Artikelnr.: NOF-51068, Innehåll: 250 ml, EAN: 4260466640516

Beskrivning

Innehåller växtoljor som hjälper till att skydda mot insekter, flugor, broms, fästingar, svartflugor och hjortflugor. De noggrant utvalda komponenterna är idealiska för allergiska, känsliga hästar. Dräktiga ston och föl kan också sprayas.

Användning:

Produktvariant: Blandningsförhållande:
250 ml flaska
 1. Späd hela koncentratet med vatten i förhållandet 1:3 (250 ml till 750 ml).
 2. Skaka väl.
 3. Spraya hela kroppen.
 4. Undvik kontakt med ögon och slemhinnor.
 5. Använd vid behov flera gånger om dagen.
1 liters flaska
 1. Späd hela koncentratet med vatten i förhållandet 1:3 (1 l till 3 l).
 2. Skaka väl.
 3. Spraya hela kroppen.
 4. Undvik kontakt med ögon och slemhinnor.
 5. Använd vid behov flera gånger om dagen.

Effektivitetslängd: 4-8 timmar beroende på väder.

Vårdprodukter: Liquid
Varningar: Undvik att få produkten i ögonen.
Sammansättning
 • Lavandin (2 g/100 g)
 • lavendelolja
 • citronella
 • Citroneukalyptusolja
 • solrosolja
 • vatten
 • emulgator
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P273 - Undvik utsläpp till miljön.
 • P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P333+P313 - Vid hudirritatio eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • Använd biocider med försiktighet. Läs alltid ettiketten och produktinformationen före använding.
St.Hippolyt

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för St.Hippolyt Calming Horse Deo - Koncentrat

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder