Effol Anti-Fly Gel, 500 ml

För kraftig svettning och känsliga hästar

269 kr

(538 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 500 ml

Leverans senast fredag, 24. maj om du beställer senast tisdag klockan 00:00.

I lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • För svårtillgängliga och känsliga kroppsdelar
 • Dermatologiskt testad
 • Har en hudvänlig och aktiv ingredienskombination

Artikelnr.: EMM-11560000, Innehåll: 500 ml, EAN: 4102460115600

Beskrivning
Gelformen och svampen i förpackningen tillåter selektiv, intensiv och ljudlös användning. Passar speciellt känsliga hästar. Håller extra länge och passar perfekt för svettiga ställen. Anti-Fly Gel innehåller en hudvänlig kombination av aktiva ingredienser.
Effol Anti-Fly-Gel är också dermatologiskt testad.

Användning:
Använd Effol Anti-Flygel säkert. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Vårdprodukter: Gel
Sammansättning
 • Icaridin läkemedelskomposition
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
 • P301+P330+P331: VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • EUH208 - Kan orsaka en allergisk reaktion.
 • Använd biocider med försiktighet. Läs alltid ettiketten och produktinformationen före använding.
Effol

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Effol Anti-Fly Gel

3 kundrecensioner i alla språk

4,5 av 5 stjärnor
5 stjärnor
3 (75%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
1 (25%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

4 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 3 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder