NAF Paint It Black Flytande, 250 ml

Hovglanslack för glamorösa utseenden

Ny!

243 kr

(972 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 250 ml

Leverans senast onsdag, 24. april om du beställer senast fredag klockan 00:00.

Bara 6 styck kvar på lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Andningsbar konsistens
 • Med naturlig shellack
 • Självsläppande

Artikelnr.: FKF-NAF17, Innehåll: 250 ml, EAN: n/a

Beskrivning

Paint it Black-lacket ger välskötta hovar pricken över i:et. Den glänsande texturen gör att hoven kan fortsätta andas trots det applicerade lagret. Med naturlig schellack lossnar det glansiga lagret helt av sig självt. Perfekt för mörka hovar.

Användning:
För en långvarig glans, applicera med en borste på torra, rena hovar längs kronkanten till hovväggen. Paint It Black innehåller naturlig schellack, som inte behöver tas bort utan kommer att gnida av sig själv med tiden.

Vårdprodukter: Liquid
Hovvård: Vård & glans
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P233 - Behållaren ska vara väl tillsluten.
 • P273 - Undvik utsläpp till miljön.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P333+P313 - Vid hudirritatio eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • P403 - Förvaras på väl ventilerad plats.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H413 - Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
NAF

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för NAF Paint It Black Flytande

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder